Köpvillkor

Villkorens giltighet

Dessa köpvillkor gäller såvida inte annat föreskrivs av svensk lagstiftning. För privatpersoner gäller konsumentköplagen och distansavtalslagen, medan köplagen tillämpas för företagskunder.

Personuppgifter
Vi samlar endast in den information om dig som är nödvändig för att vi ska kunna leverera våra produkter och tjänster. Detta godkänns i samband med att du lägger en beställning eller på annat sätt kontaktar oss i något ärende. Det inkluderar exempelvis namn, postadress, e-postadress, telefonnummer och orderhistorik. För att vi ska kunna fullgöra våra lagstadgade skyldigheter gentemot dig som privatperson, exempelvis avseende reklamationsrätten, så sparas din information i tre år räknat från ditt senaste köp. Inga personuppgifter kommer att delas med, eller säljas, till tredje part såvida inte detta krävs för att fullgöra våra skyldigheter gentemot dig eller av svensk lagstiftning. Att vi delar din kontaktinformation med fraktbolaget är exempelvis nödvändigt för att beställda varor ska kunna levereras till dig.

Du har alltid rätt att begära ut kopia på den information på de personuppgifter vi har sparade om dig. Du har även rätt att få dina personuppgifter uppdaterade om det skulle vara så att någonting är felaktigt. Information som är relaterad till betalningar för produkter och tjänster, exempelvis kortnummer, sparas inte av oss.

Cookies är gott
Visst är kakor goda, men de är även väldigt praktiska på webbsidor som vår. Denna typ av kakor bjuds det på nästan överallt på internet, oavsett vilken sida som besöks. Kakor är små textfiler som bland annat hjälper till med att hålla ordning på vilka inställningar du gör, vilka sidor som besöks och kan även erbjuda en del andra funktioner för bättre användarupplevelse. Om användaren inte tycker om kakor och därför tackar nej till dem, så kan det innebära att vissa funktioner på webbplatsen inte fungerar som det är tänkt. Du kan läsa mer om vår cookie policy här.

Betalningsinformation
Betalning sker antingen med Mastercard, Visa, AmEx eller Maestro. Genom Klarna erbjuder vi dig även fakturabetalning, delbetalning eller direktbetalning via bank. När du betalar genom att använda någon av Klarnas tjänster är det till dem du ska betala fakturan. All kortinformation skickas krypterat och inget av denna information sparas av oss.

Du kan också betala via Swish. Väljer du detta alternativ ska full betalning för hela beställningens värde, inklusive frakt och moms, ha registrerats på vårt Swishkonto inom 24 timmar från det att ordern lades. I annat fall kommer beställningen att annulleras. Hanteringen av beställningen påbörjas efter att full betalnling har erhållits.

Sapphire Body AB har Swishnummer: 123 078 96 69

Fel i varan, reklamation och returer
I enlighet med konsumentköplagen har du rätt att reklamera en vara i tre år från inköpsdatumet. Observera att slitage eller andra kosmetiska fel som uppstår genom användning är normalt och därför inte betraktas som fel i varan. Det gäller exempelvis repor på varor och gummiband som spricker eller dras sönder i samband med frekvent användning under längre tid.

När varan har levererats till dig är det viktigt att du så snart som möjligt kontrollerar att rätt vara har levererats och att den är felfri. Synliga fel ska anmälas direkt till chauffören omedelbart vid leverans eller till uthämtningsstället. Om varan avviker från vad som har avtalats eller förväntats är det viktigt att du inom 5 arbetsdagar hör av dig så att vi kan lösa situationen på ett så bra sätt som möjligt. Vi behöver då veta vilket ordernummer det handlar om, vilken produkt samt orsak till reklamationen. Det är även bra om du har möjlighet att skicka bilder/filmsekvens på den defekta produkten till oss för att vi lättare ska kunna bedöma ärendet. Efter det preliminära godkännandet av returansökan får du ett returnummer. Samtidigt skickar vi dig en, av oss, betald fraktsedel via e-post (alternativt vanlig post) så att du kan fästa den på kartongen. Det är viktigt att varan skickas på ett sätt som minimerar risken för skada på den varför originalkartongen är att föredra, även vid returer. Returnumret skriver du sedan på en yta på fraktsedeln där det inte finns någon annan information. Därefter lämnar du in den defekta varan till ditt serviceställe så att den kan fraktas tillbaka till oss. Vi behandlar alltid en retur skyndsamt, oftast samma dag som den ankommer, och om den slutligen godkänns skickar vi därefter ut en ny vara alternativt återbetalar det aktuella beloppet till dig. Vi förbehåller oss rätten att ersätta en vara med likvärdig om identisk vara inte finns tillgänglig. Detta sker dock först efter att du har godkänt bytet. Om det visar sig att reklamationen är ogiltig, exempelvis om det åberopade felet inte kan påvisas, kommer du att debiteras kostnaden för den skickade fraktsedeln samt kostnaden för att skicka varan till dig en andra gång.

Tvist
Vid eventuell tvist följer vi alltid Allmänna Reklamationsnämndens (ARNs) rekommendationer.

Ångrat köp / öppet köp
Som privatperson har du alltid 14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen. För att kunna utnyttja ångerrätten måste vara och dess originalförpackning returneras i ”väsentligen oförändrat skick”. Det innebär att du har rätt att öppna förpackningen samt undersöka och kontrollera varans funktion. Om vi i samband med mottagandet av returen, baserat på varans skick, gör bedömningen att den har använts för mer än funktionsprov, och därför inte längre kan säljas som ny, så förbehåller vi oss rätten att hålla inne en del av återbetalningen.

Önskar du utnyttja din ångerrätt behöver du kontakta oss inom 14 dagar från det att du mottog varan så att vi kan skicka returnummer och returadress. När ångerrätten nyttjas är det du som bekostar frakten till oss. Returer som skickas mot efterkrav/postförskott löses ej ut.

Ångerrätten gäller inte för produkter/tjänster som specifikt har utformats efter dina önskemål eller behov. Det gäller exempelvis träningsprogram och kostscheman som alltid är individuellt anpassade för att passa dina mål och förutsättningar.

Priser
Alla priser anges inklusive svensk moms (25 %).

Garanti
Alla våra produkter säljs med 12 månaders garanti. Garantin gäller under förutsättning att produkten inte har utsatts för onormal påverkan eller användning. Det gäller exempelvis våra ställbara hantlar som inte får släppas ned på golv eller matta efter avslutat set då detta riskerar att skada mekanismen för viktjusteringen. Om felaktig hantering kan påvisas så gäller inte garantin. Slitage och skönhetsfel som uppkommer genom användning av produktern (exempelvis repor på viktskivor/hantlar eller sprickor i gummiband) omfattas inte heller av garantin då detta är normalt och sker med tiden.

Beställningsinformation
Du beställer enklast genom vår webbutik men du kan även göra beställningar via e-post. När du beställer via e-post sker betalningen inte via kort eller faktura, utan som förskott till vårt Swishkonto. En bekräftelse på din beställning kommer automatiskt att skickas ut till den angivna e-postadressen efter genomförd betalning. Skulle denna inte dyka upp i din e-postlåda är det viktigt att du kontaktar oss så att vi kan undersöka fallet. Eftersom vi har som mål att alltid leverera beställningar till kunden så fort som möjligt kommer din beställning behandlas under veckans alla dagar, även helger. Undantag kan dock förekomma i semestertider och vid storhelger.

För att du ska få beställa i vår butik måste du vara 18 år eller ha målsmans godkännande. Annars anses ditt köp inte som bindande och vi förbehåller oss då rätten att häva köpet. Undantag från denna grundregel medges enligt föräldrabalken 9 kap. §3 om du är 16 år, eller äldre, och handlar för pengar som du själv har tjänat in. Falska beställningar polisanmäls alltid.

Övriga reservationer
Vi reserverar oss för slutförsäljning och eventuella fel i lagersaldot. Det innebär att vi därför har rätt att häva beställningar/köp av varor som är slut i lager och därför inte kan levereras. Vid dessa tillfällen kommer vi kontakta dig och se till så att belopp motsvarande den slutsålda varans värde skyndsamt återbetalas. Vi förbehåller oss också rätten att, närhelst vi önskar, göra ändringar i vår webbutik exempelvis avseende priser, beskrivningar och sortimentsinnehåll. Slutligen reserverar vi oss mot felskrivningar i priser och innehåll på webbsidan.