Andrasortering

Bland dessa produkter kan du hitta riktiga fynd. Här lägger vi in produkter som av någon anledning inte längre anses kunna säljas till normalpris. Det kan exempelvis handla om produktreturer eller att produkten på något sätt avviker från de krav vi har ställt upp mot våra leverantörer. Oftast är det bara någon detalj som skiljer jämfört med fullprisprodukten. 

I varje produktbeskrivning har vi därför lagt in en förklaring till varför just den produkten säljs till reducerat pris. Det innebär också att du som kund inte har någon reklamationsrätt avseende den eller de punkter vi har specificerat i beskrivningen.